CHƯƠNG TRÌNH “TRĂM CUỐN SÁCH – NGHÌN LỜI HAY” : 10/11/2017 – 20/11/2017