Cùng tìm hiểu về kỳ thi Cambridge YLE

Cùng tìm hiểu về kỳ thi Cambridge YLE

Cambridge YLE LÀ GÌ? • YLE (Young Learners English) là kỳ thi Tiếng Anh Thiếu Nhi lứa tuổi từ 7 – 12 của Hội đồng Khảo thí Tiếng Anh Đại học Cambridge. Kỳ thi bao gồm một chuỗi các bài thi tiếng Anh vui nhộn, tạo hứng thú, được thiết kế đặc biệt cho lứa tuổi thiếu...