Luyện phát âm với Master Spoken English (FULL 5 DVD RIP)

Luyện phát âm với Master Spoken English (FULL 5 DVD RIP)

Master Spoken English – Feeling Phonics là bộ DVD Video dạy phát âm theo chuẩn Mỹ, dành cho những ai muốn chuẩn hoá năng lực phát âm của mình, nghĩa là muốn nói tiếng Anh – Mỹ thật gần giống với chuẩn bản ngữ. Với phương thức huấn luyện hiện đại, sử dụng những kỹ...